Kijk de overhandiging terug

Op dinsdag 24 november om 13 uur was de online overhandiging van de petitie aan het ABP. Bestuursvoorzitter Corien Wortmann nam de bijna drieduizend handtekeningen in ontvangst. Kijk de overhandiging  hier  terug!

Zo’n 170 ABP-deelnemers waren aanwezig, voornamelijk Amsterdamse ambtenaren maar ook van andere organisaties zoals het rijk, politie en onderwijs. Wethouder Duurzaamheid, Marieke van Doorninck, sprak op de bijeenkomst haar waardering uit voor onze actie en riep het ABP ook (weer) op te stoppen met investeren in fossiel.

Waarom deze actie?

Deze actie is een initiatief van een groep bezorgde Amsterdamse ambtenaren. We bouwen allemaal verplicht pensioen op bij ABP. Per pensioendeelnemer worden duizenden euro’s van ons eigen pensioengeld (alles bij elkaar zeker €17,4 miljard) geïnvesteerd in de fossiele industrie. We hebben daar grote moeite mee en roepen als deelnemers ons pensioenfonds ABP op om hiermee te stoppen.

 

Waarom stoppen met fossiel?

De fossiele industrie is extreem vervuilend. Vervuilde lucht door uitlaatgassen en kolencentrales schaden onze gezondheid. Bovendien vormt de uitstoot van fossiele brandstoffen de kern van de klimaatcrisis. In het wereldwijde Parijsakkoord van 2015 is afgesproken de opwarming van de aarde tot 1,5 en maximaal 2 graden Celsius te beperken. Om deze doelen te halen moeten olie-, kolen- en gasbedrijven hun geplande productie verminderen en stoppen met investeren in nieuwe kolencentrales en nieuwe olie- en gasvelden.

Wat doet het ABP?

Ons pensioenfonds, het ABP, stelt de klimaatdoelen van het Parijsakkoord te onderschrijven. Het belegt echter – namens ons – minstens 17,4 miljard euro in de fossiele industrie. Uit ABP’s  nieuwste cijfers  blijkt zelfs dat hun directe beleggingen in fossiel nu hoger zijn dan in 2015. Het pensioenfonds heeft weliswaar aangekondigd dat het in 2025 zijn investeringen in teerzandolie en kolenmijnen wil hebben  afgebouwd , maar het heeft nieuwe  investeringen  gedaan in extreem vervuilende kolenbedrijven. Ook blijft het ABP investeren in grote vervuilers als BP, Exxon en Shell.

Financiële risico’s

Behalve met onze gezondheid en het klimaat, neemt het ABP hiermee ook grote financiële risico’s. Al jaren  dalen  de rendementen van de fossiele industrie. Nu met de coronacrisis is de waarde van ABP’s fossiele investeringen sinds eind 2019 gekelderd met  44%  (onderzoek april 2020), terwijl niet-fossiele investeringen ‘slechts’ 26% minder waard werden.

Mede door de fossiele investeringen bereikte de dekkingsgraad van het pensioenfonds een historisch laagterecord van 82%. Uit  recent onderzoek  van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat investeringen in fossiele bedrijven niet meer nodig zijn om rendementen – en dus ons pensioen – op peil te houden.

Onze eisen

Het ABP is een van de grootste pensioenfondsen ter wereld. Met een belegd vermogen van ruim 420 miljard euro kan het een enorme rol spelen in de overgang naar een schonere economie. Als deelnemers vragen wij het ABP dringend om de investeringen in de fossiele industrie per direct terug te trekken en het vrijgekomen geld (ons geld!) te investeren in duurzame bedrijven.

Wat wilde burgemeester Van der Laan?

In juni 2016 stuurde wijlen burgemeester Eberhard van der Laan namens het College een brandbrief aan het ABP. Hij maakte zich grote zorgen over de fossiele investeringen die ons pensioenfonds deed en nog altijd doet. Hij schreef toen al over de financiële- en klimaatrisico’s. Lees hier de brief van Van der Laan en het antwoord van ABP.